Συγκρότηση επιτροπών Δ.Σ.Θ.

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν για την τετραετία 2018-2021 είναι οι ακόλουθες:

Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και Πληροφορικής

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας

Οικονομικών & Αξιοποίησης – Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Σ.Θ.

Αναστάσιος Ντούγκας

Περιοδικού «Αρμενόπουλος»

Ιωάννης Αντωνίου

Περιοδικού «Ενώπιον»

Σπυρίδων Πετρίδης

Εσωτερικής Οργάνωσης – Λειτουργίας Δ.Σ.Θ.

Πέτρος Σαμαράς

Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας – Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης

Αναστάσιος Ντούγκας

Διαμεσολάβησης

Αντών. Μικροπανδρεμένος

Διαιτησίας

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Κτηματολογίου

Ιωάννης Ανδρουλάκης

Νομικής Βοήθειας

Γεώργιος Κουτσός

Νέων Δικηγόρων

Στυλιανός Μαυρίδης

Ασκουμένων-Επιμόρφωσης Ασκουμένων

Γεώργιος Λιαδάκης

Πολιτισμού

Ευαγγελία Τσιάλτα

Αθλητισμού

Ηλίας Γκίνδης

Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Βασίλειος Σιαπέρας

Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επιμόρφωσης Δικηγόρων

Χρήστος Βρίκος

Στήριξης Δικηγορικού Επαγγέλματος-Αντιμετώπισης καθημερινών Προβλημάτων

Αθαν. Αλεξόπουλος

Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων

Γεώργιος Δακουράς

Οργάνωσης & Απονομής δικαιοσύνης

Θεόδωρος Σιμόπουλος

Νομοθεσίας (Κωδίκων-Φορολογίας κ.λ.π.)

Δημήτρης Φινοκαλιώτης

Βιβλιοθήκης – Κτιρίων(Διαγ.-«Σκενδέρειο» Δικ. Μέγ., PARKING, Παιδ. Σταθμός)

Γεώργιος Τότσκας

Διεθνών Σχέσεων (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων –Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων) – Εθνικών θεμάτων

Ιωάννης Στεφάνου

Τοπικών θεμάτων-Σχέσεων με φορείς της πόλης

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη

Κοινωνικής Πολιτικής  και Αλληλεγγύης

Αρετή Σκουνάκη

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ισότητας – Θεμάτων Μετανάστευσης – Οικολογίας και Περιβάλλοντος)

Αρετή Σκουνάκη

Λειτουργίας Δημοκρατικών Θεσμών

Χαράλαμπος Κουρουνδής

Σωφρονιστικής πολιτικής

Ιάκωβος Ψωμιάδης

Δεοντολογίας

Βασίλειος Σιαπέρας

Παρακολούθησης – επεξεργασίας σχεδίων νόμων και διαβούλευσης

Αντών. Μικροπανδρεμένος

 

 

Τις επιτροπές μπορείτε να τις δείτε και στο www.dsth.gr στο μενού Ταυτότητα ΔΣΘ / Επιτροπές