Κανονισμός διαιτησίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Δ.Σ.Θ.

Δ.Σ.Θ. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Θ.  ο επικαιροποιημένος κατάλογος Διαιτητών της Θεσμικής Διαιτησίας Δ.Σ.Θ.  Ο...

Κατάλογος Διαιτητών της Θεσμικής Διαιτησίας Δ.Σ.Θ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Δ.Σ.Θ. ΔIKAΣTIKO MEΓAPO 26ης Oκτωβρίου 5, 4ος όροφος Θεσσαλονίκη T.K. 546 26 Θεσσαλονίκη,...

Κανονισμός Δεοντολογίας Διαιτητών ΔΣΘ

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον Κανονισμό Δεοντολογίας Διαιτητών ΔΣΘ

Κανονισμός Διαιτησίας Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον κανονισμό Διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης