Οι επιτροπές του συλλόγου Οι επιτροπές του συλλόγου

Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τις 17/3/2014, συγκροτήθηκαν 22 επιτροπές, στις οποίες προεδρεύουν μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και συμμετέχουν ενεργά δικηγόροι-μέλη του δικηγορικού σώματος της Θεσσαλονίκης. Οι επιτροπές έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τα προβλήματα του δικηγορικού σώματος, να φέρουν εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε στη συνέχεια αυτό να αποφασίσει για συναφείς δράσεις και δραστηριότητες.

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν για την τριετία 2014-2017 είναι οι ακόλουθες:


Επιτροπή Περιοδικού «Αρμενόπουλος»
Ν. Βαλεργάκης - Αναπληρωτής: Στ. Μαυρίδης
Επιτροπή "Ενώπιον"
Ν. Αντωνιάδης
Επιτροπή Οικονομικών και Αξιοποίησης -
Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Σ.Θ.
Π. Σεραϊδου
Επιτροπή Εσωτερικής Οργάνωσης-Λειτουργίας Δ.Σ.Θ.
Χρ. Βάρδας
Επιτροπή Πολιτισμού
Στ. Μαυρίδης
Επιτροπή Αθλητισμού
Γ.Γκουτσίδης
Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
Χρ. Βάρδας
 Επιτροπή Κτηματολογίου
Φ. Αχτσίδου
Επιτροπή Διαμεσολάβησης
Γ. Παναγοπούλου
 
Επιτροπή Νομικής Βοήθειας (Legal Aid)
Π. Σεραΐδου
Επιτροπή Νέων Δικηγόρων
Β. Σιαπέρας
Επιτροπή Ασκουμένων - Επιμόρφωσης
Ασκουμένων
Χρ. Ράπτης

Επιτροπή Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Ε. Κουτσοχήνας

Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης Δικηγόρων
Χρ. Βρίκος
Επιτροπή Στήριξης Δικηγορικού Επαγγέλματος-Αντιμετώπισης Καθημερινών
Προβλημάτων
Ν. Παπαντωνόπουλος
Επιτροπή Πληροφορικής-Αξιοποίησης Ευρωπαϊκων
και λοιπών προγραμμάτων
Γ. Δακουράς
Επιτροπή Οργάνωσης & Απονομής Δικαιοσύνης
Χρ. Μπακέλας
Επιτροπή Νομοθεσίας (Κωδίκων - Φορολογίας κλπ)
Δ. Φινοκαλιώτης
Επιτροπή Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Επιτροπή Βιβλιοθήκης - Κτιρίων
Α. Μπιλίσης
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (Διεθνών Δικηγορικών Συλλόγων - Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων) Εθνικών Θεμάτων
Ι.Στεφάνου

Επιτροπή τοπικών θεμάτων -
Σχέσεων με φορείς της πόλης

Π.Σαμαράς

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
Σ. Μελανεφίδου
Επιτροπή οικολογίας και περιβάλλοντος
Ζ. Κλεισιάρης

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ισότητας-Θεμάτων Μετανάστευσης) Ρ. Κωστατζίκη

 Επιτροπή Λειτουργίας Θεσμων
Α. Σκουνάκη