Στρατοδικείο – Ναυτοδικείο – Αεροδικείο

  Τηλ. Νο1 Τηλ. Νο2 Τηλ.Νο3 Fax
Πρόεδρος  2310.841.156 2310.855.665    
Γραμματέας  2310.893.581 2310.882.763    
Γραμματεία 2310.893.581  2310.841.158    2310.855.629
Εισαγγελέας 2310.893.582 2310.820098     2310.841.157
Γραμματέας Εισαγγελίας  2310.882.686      
Γραμματεία Εισαγγελίας  2310.893.584      2310 841.157
Aνακριτές 2310.893.586 2310 855.846 2310.893.589 2310.841.159