Κανονισμός Προμηθειών Δ.Σ.Θ. (Ισχύει από 16/09/2022)

Στο συνημμένο θα βρείτε τον Κανονισμό προμηθειών του Δ.Σ.Θ. ο οποίος ισχύει από 16/09/2022.