Φορολογικά θέματα

ΜΥΦ 2017 – Υποβολή συγκεντρωτικών για το 2017

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο

Φορολογικές – Ασφαλιστικές Ενημερώσεις

Με την ΠΟΛ 1113/02-06-2015 , ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα (εντός της...

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών 2014 των Δικηγόρων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

ΠΟΛ 1078/17.3.2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο

ΠΟΛ 1022/ 7-1-2014 ΦΕΚ Β’ 179/30-1-2014

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Οδηγός για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1026/26-01-2012

Οδηγός για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1026/26-01-2012

Σχετικά με την απόδοση φόρου

Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για...

Πρακτικός οδηγός για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Το συνημμένο αποτελεί τον Πρακτικό οδηγό για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των δικηγόρων

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των δικηγόρων παρέχονται με την ΠΟΛ.1208/29.12.2020 εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο...

Πρακτικός οδηγός για θέματα Φ.Π.Α. δικηγόρων

Πρακτικός οδηγός για θέματα Φ.Π.Α. δικηγόρων. Μια έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης