Οι επιτροπές του συλλόγου

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν για την τετραετία 2022-2025 είναι οι ακόλουθες:

Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και Πληροφορικής

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη

Οικονομικών & Αξιοποίησης – Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Σ.Θ.

Ιάκωβος Ψωμιάδης

Περιοδικού «Αρμενόπουλος»

Ιωάννης Αντωνίου

Περιοδικού «Ενώπιον»

Χρήστος Βρίκος

Εσωτερικής Οργάνωσης – Λειτουργίας Δ.Σ.Θ.

Χρήστος Βρίκος

Δημοσίων Σχέσεων – Επικοινωνίας – Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης

Αφροδίτη Νέστορα

Διαμεσολάβησης

Μαρία Πρωτοπαπαδάκη

Διαιτησίας

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

Κτηματολογίου

Βασιλική Βλαδίκα

Νομικής Βοήθειας + Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & λοιπών προγραμμάτων

Γεώργιος Κουτσός

Επιτροπή Θεμάτων μητρότητας και ΑΜΕΑ

Ευστρατία Τζουμαϊλή

Νέων Δικηγόρων

Παύλος Σαλονικίδης

Πολιτισμού

Στέφανος Τσιρτσιμάλης

Αθλητισμού

Ηλίας Γκίνδης – Χρήστος Παππάς

Επιστημονικών Εκδηλώσεων

Μιχαήλ Μήττας

Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επιμόρφωσης Δικηγόρων

Απόστολος Κοπανίδης

Στήριξης Δικηγορικού Επαγγέλματος – Αντιμετώπισης καθημερινών Προβλημάτων

Ηλίας Γκίνδης

Οργάνωσης & Απονομής δικαιοσύνης + Σωφρονιστικής πολιτικής

Γεώργιος Δακουράς

19 Σχέσεων δικηγόρων προς δημόσιες υπηρεσίες

Ιώ Καρόλου

Νομοθεσίας (Κωδίκων-Φορολογίας κ.λ.π.)

Βασίλειος Σιαπέρας

Βιβλιοθήκης – Κτιρίων ( Διαγώνιος – «Σκενδέρειο» – Δικ. Μέγ., PARKING, Παιδ. Σταθμός )

Χρήστος Παππάς

Διεθνών Σχέσεων (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων – Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων) – Εθνικών θεμάτων

Ιωάννης Στεφάνου

Τοπικών θεμάτων-Σχέσεων με φορείς της πόλης

Αναστάσιος Ντούγκας

Κοινωνικής Πολιτικής  και Αλληλεγγύης

Δημήτριος Νταφόπουλος

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ισότητας – Θεμάτων Μετανάστευσης – Οικολογίας και Περιβάλλοντος)

Καλλιθέα Μέλλιου

Λειτουργίας Δημοκρατικών Θεσμών

Δημήτριος Ραφαήλ Πλιακογιάννης

Δεοντολογίας

Ευστάθιος Κουτσοχήνας

Δικηγορικών Εταιριών

Παναγιώτης Γιαννόπουλος