Μέλη ΔΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Φινοκαλιώτης  

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Στεφάνου Ιωάννης 

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Γιαννόπουλος

Παναγιώτης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρίκος Χρήστος 

ΤΑΜΙΑΣ

Ψωμιάδης Ιάκωβος

ΜΕΛΗ
Αντωνίου Ιωάννης 

Βλαδίκα Βασιλική 

Γκίνδης Ηλίας 

 Δακουράς Γεώργιος 

Καρόλου Ιώ

Κοπανίδης Απόστολος

Κουτσοχήνας Ευστάθιος

 Κουτσός Γεώργιος 

Μέλλιου Καλλιθέα Μήττας Μιχαήλ  Νέστορα Αφροδίτη Νταφόπουλος Δημήτριος

Ντούγκας Αναστάσιος

Παππάς Χρήστος

Πρωτοπαπαδάκη Μαρία

Σαλονικίδης Παύλος
Σιαπέρας Βασίλειος Τζουμαϊλή Ευστρατία  Τσιγαρίδας Βασίλειος 

Τσιρτσιμάλης Στέφανος