Συγκρότηση Προεδρείου του Δ.Σ.Θ.

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

         ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 9 Μαρτίου 2018

κ.κ. Συνάδελφοι

            Σας γνωρίζουμε ότι στην με αρ. 7/5.2.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε το Προεδρείο ως εξής:

 

1.  Κουτσοχήνας Ευστάθιος              Πρόεδρος                   

2.  Μαυρίδης Δ. Στυλιανός                Α΄ Αντιπρόεδρος          

3.  Κουτσός Γεώργιος                       Β΄ Αντιπρόεδρος

4.  Σαμαράς Πέτρος                          Γεν. Γραμματέας

5.  Ντούγκας Αναστάσιος                  Ταμίας

 

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος.                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Β. Κουτσοχήνας                                                                     Πέτρος Ε. Σαμαράς