Προσλήψεις Δικηγόρων

Επαναπροκήρυξη μίας (1) Υποτροφίας ΚΔΕΟΔ 2023-24

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο....

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο....

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ Δ.Α.Ε.Α.Ν.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο....

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ -ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο...