Συγκρότηση σε σώμα του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

          ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 9 Μαρτίου 2018      

κ.κ. Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή της στις 28.2.2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

κ. Μαρία Πρωτοπαπαδάκη             Πρόεδρος                  (Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.)

κ. Ιωάννη Μασούτη                        Αντιπρόεδρος           (Πρόεδρο Ε.Β.Ε.Θ.)

κ. Μιχάλη Ζορπίδη                          Μέλος                         (Πρόεδρο Ε.Ε.Θ.)

κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο           Μέλος                         (Πρόεδρο Β.Ε.Θ.)

κ. Γεώργιο Λιαδάκη                         Μέλος                         (Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.)

κ. Ιωάννη Αντωνίου                        Μέλος                         (Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.)

κ. Βασίλειο Σιαπέρα                         Μέλος                         (Μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Θ.)

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Στάθης Β. Κουτσοχήνας                                                                 Πέτρος Ε. Σαμαράς