Κτηματολόγιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα....

Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων δικαιωμάτων Ν.2308/1995 στη Χαλκιδική

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο...

Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο...

Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 για κατοίκους εσωτερικού.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο....

Ενημερωτική εκδήλωση για τις Επιτροπές Ενστάσεων της μελέτης με κωδικό ΚΤ2-07

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για τις Επιτροπές Ενστάσεων της μελέτης με κωδικό...