Υποβολή αιτήσεων για άσκηση στα δικαστήρια

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο (όπως επίσης και το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 82092/31.10.2012 του Υπουργείου Δικαιοσύνης).