Κατάθεση Δικογραφων στις 31/12/2012 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Τη Δευτέρα 31/12/2012 η κατάθεση δικογράφων στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης θα γίνεται από τις 8.00 έως τις 10.30.