Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 για ΤΑΝ και ΤΕΑΔ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: