Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του συγκροτήματος «ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του συγκροτήματος «ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Υπογράφηκε χθες, 27 Απριλίου 2010, ανάμεσα στην Επιτροπή Παραλαβής του έργου, τους νόμιμους εκπροσώπους του Δ.Σ.Θ. και στον κ. Γ. Τσουκαλά, εκπρόσωπο της εργολάβου-κατασκευαστικής εταιρείας ΓΕΤΕΜ ΑΕ που είχε αναλάβει την κατασκευή του συγκροτήματος «ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» (Έδρα: Ν. Ραιδεστός) το πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης-παραλαβής του έργου.

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ήταν παρών και ο κ. Χρήστος Ράπτης, Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. και Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής. Έτσι, από χθες, ο Δ.Σ.Θ. καθίσταται αδιαφιλονίκητος και αποκλειστικός κάτοχος και χρήστης του οικοπέδου και του αντίστοιχου κτίσματος και ανοίγει ο δρόμος για την επωφελή για τον Σύλλογο και τα μέλη του αξιοποίησή τους σύμφωνα με τον  προορισμό τους.