Προγράμματα επιχορηγήσεων

Θέτουμε υπόψη σας δημοσίευμα της 12/8/2009 που αφορά την υπαγωγή δικηγόρων με έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009 σε προγράμματα επιχορηγήσεων.