Ανακοίνωση: Γενική Συνέλευση 19-05-2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2010 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
         
    Λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας στη συνεδρίαση της  29/04/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση την 30/04/2010 διά περιφοράς (19 ψήφοι υπέρ), μετά τη συνάντηση του Προεδρείου της Ολομέλειας των  Προέδρων της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τον Γενικό  Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και ενόψει αναμονής απαντήσεων για τα τεθέντα θέματα (είσπραξη του Φ.Π.Α. μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, απόδοση του Φ.Π.Α. για τις λοιπές υπηρεσίες σε ετήσια βάση,   αύξηση αξίας τετραπλοτύπων αποδείξεων και επέκτασή τους κλπ) την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της 03 – 04/05/2010   για την 19 –  20/05/2010.
    Σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις νωρίτερα, θα συγκληθεί ΑΜΕΣΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
    Μανόλης Αν. Λαμτζίδης               Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης