Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου στα πλημμελήματα

Εν όψει της αναβάθμισης της σημασίας των πλημμελημάτων με τις διατάξεις του νέου ΠΚ και ΚΠοινΔ και της πραγματικής έκτισης της ποινής της φυλάκισης, λόγω κατάργησης της δυνατότητας μετατροπής της ποινής σε χρηματική και μη χορήγησης αναστολής αυτής σε μεγάλη κατηγορία πλημμελημάτων, καθώς και με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την αναμόρφωση του θεσμού της νομικής βοήθειας, ο Πρόεδρος του ΔΣΘ ζητά με τη συνημμένη επιστολή του προς την Ολομέλεια να αναδειχθεί η ανάγκη παράστασης του κατηγορούμενου με συνήγορο υπεράσπισης στα πλημμελήματα και να αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία που θα καθιστά υποχρεωτική την παράσταση με δικηγόρο στις σχετικές δίκες. Η εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε και σε όλους τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθούν και να υποστηρίξουν το δίκαιο αυτό αίτημα.