Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.Θ. κ. Ευστάθιου Κουτσοχήνα προς την Ολομέλεια ενόψει της συνεδρίασης της 22.5.2020

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.