ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δ.Σ.Θ.

Σας γνωστοποιούμε το υπ΄αρ. πρωτ. 700/13.1.2020,  έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά με την υποχρεωτικότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των ενσήμων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., καθώς και το υπ΄αρ. πρωτ. 1001/21.1.2020 έγγραφο μας προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με τις προτεινόμενες από εμάς ενέργειες.

 

          Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                    Πέτρος Ε. Σαμαράς

 

Συνημμένα αρχεία: