Ενημέρωση για τη διαδικασία λήψης αντιγράφων ποινικών δικογραφιών

Σας γνωστοποιούμε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 327/17-1-2020 εσωτερική εγκύκλιο του διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, κ. Στ. Ζαρκαντζιά, σχετικά με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία λήψης αντιγράφων ποινικών δικογραφιών.

Όπως προκύπτει από τις αναφερόμενες σε αυτήν διατάξεις του Κ.Ποιν.Δ. και του ιδρυτικού νόμου του ΤΑΧΔΙΚ, για τη λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας απαιτείται η υποβολή αίτησης και η επικόλληση ενσήμου ΤΑΧΔΙΚ 3 ευρώ.
 
Συνημμένη η ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιος.
Συνημμένα αρχεία: