ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ PARKING

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                Αγαπητοί συνάδελφοι,

                Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία ανανέωσης της συνδρομής PARKING λήγει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

                Από 01 Φεβρουαρίου 2020, μετά το πέρας του ωραρίου των υπαλλήλων του PARKING, (07.00 – 16.00) η μπάρα της εισόδου θα παραμένει κλειστή.

                Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού τηλεχειριστηρίου που θα προμηθευτείτε με την ανανέωση της εγγραφής σας.

 

                              Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

 

                   Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                              Πέτρος Ε. Σαμαράς