Υπενθύμηση παραλαβής διορισμών μέχρι τις 3.6.2015. και ώρα 11:00 π.μ

Παρακαλούμε διαβάστε το συννημένο έγγραφο του Πρωτοδικείου Θεσσαλόνίκης