ΕΦΟΡΟΙ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΦΟΡΟΙ

(Απ.69/2015 & 128/2015 Α.Π)

Α’ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:
1)    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία,
Εφέτης Θεσσαλονίκης

2)    ΚΡΙΝΑ Βασιλική,
Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών

Αναπληρωματικός:
ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ Γεώργιος,
Αντεισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας

 

Γραφείο Εφόρου 226, 2ος όροφος,
Γραμματεία : γρ.223,224, 2ος όροφος, τηλ. 507 223,224

Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΤΣΑΜΠΑΖΗ Βασιλική,
Εφέτης Αθηνών

 

Αναπληρωματικός: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία,
Εφέτης Ναυπλίου

Γραφείο Εφόρου: 242, 2ος όροφος,
Γραμματεία : γρ.244, 2ος όροφος, τηλ.507 244