ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΤΙΡΙΟ Δ.Σ.Θ. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 103 ΩΡΑ 18.30 FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ:

 

“Η Εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την  εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών
και του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών – Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση”
 
Συνημμένα το πρόγραμμα.
Συνημμένα αρχεία: