ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΑ.ΔΙ.Θ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΙΔΑ

 

    Καλούνται οι Δικηγόροι Θεσσαλονίκης σε ενημερωτική ημερίδα στις     3 Ιουνίου 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 2 μ.μ στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ [Κατούνη  12-14] με θέμα:

         «Κατάρτιση Προγράμματος ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ  

           ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μέσω του Τ.Α.ΔΙ.Θ για:

         α- επέκταση σε πρόσθετες παροχές ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

              και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, πέραν των χορηγούμενων από τον

             Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το Τ.Α.ΔΙ.Θ,

         β- βελτίωση των ήδη χορηγουμένων από το Τ.Α.ΔΙ.Θ παροχών,

         γ- χορήγηση αποζημιώσεων για περιπτώσεις ασφαλιζόμενων

             κινδύνων (από ατυχήματα, ασθένειες κ.λ.π.)».

     Στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ www.tadith.gr. έχουν αναρτηθεί η σχετική Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ως και το πλαίσιο όλων των παροχών που θα χορηγούνται από το Τ.Α.ΔΙ.Θ με την εφαρμογή του Προγράμματος .

 

Χαιρετισμός    Προέδρου Δ.Σ του Δ.Σ.Θ

 

Εισηγήσεις:    – Προέδρου Δ.Σ του Τ.Α.ΔΙ.Θ  

                       – Εκπροσώπου της «ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ»                                 

                                                                 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. Β. Αναγνωστόπουλος                        Ν. Σ. Αντωνιάδης