Σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα και διερμηνέων για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων  για οικονομικά θέματα και των διερμηνέων για το έτος 2020, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους σχετικούς καταλόγους να υποβάλουν δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2019.

 

          Απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης αντιγράφου:

– Πτυχίου Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για τον κατάλογο πραγματογνωμόνων οικονομικών θεμάτων και

– Πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας για τον κατάλογο διερμηνέων.

 

              Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                           Πέτρος Ε. Σαμαράς