Στήριξη του Δ.Σ.Θ. στους δικηγόρους της Τράπεζας Πειραιώς

Στήριξη του Δ.Σ.Θ. στους δικηγόρους της Τράπεζας Πειραιώς

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, μόλις τον Ιούνιο του 2019, εντελώς αυθαίρετα χαρακτήρισε εννέα από τους δέκα οκτώ έμμισθους δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με πολυετή προσφορά στον τραπεζικό χώρο, ως δικηγόρους παρέχοντες τις νομικές τους υπηρεσίες μόνο στη διεύθυνση διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – R.B.U.. Η Τράπεζα, μεθοδεύοντας την ένταξη των ανωτέρω δικηγόρων στην υπό ίδρυση Σουηδική εταιρία (Intrum), στην οποία ανέθεσε τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων Δανείων, χαρακτήρισε ως ανωτέρω τους συγκεκριμένους δικηγόρους, παρότι, όπως όλοι γνωρίζουμε στην πόλη μας, αυτοί παρέχουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους για την υποστήριξη των εργασιών του Δικτύου της Τράπεζας εν γένει, λόγος για τον οποίο η Τράπεζα τους διαβεβαίωνε ρητά ότι η Νομική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης δεν θα ενταχθεί στην ως άνω εταιρία.

Κατά παράβαση του Κώδικα Δικηγόρων, αλλά και του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα και της Εργατικής Νομοθεσίας, οι δικηγόροι καλούνται να λύσουν οικειοθελώς και αζημίως τις συμβάσεις έμμισθης εντολής με την Τράπεζα και να συνάψουν νέες συμβάσεις με την υπό ίδρυση εταιρία.

Ο Δ.Σ.Θ διαμαρτύρεται έντονα για την ως άνω συμπεριφορά και καλεί τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς να εξαιρέσει τους ανωτέρω δικηγόρους από την «υποχρεωτική» ένταξή τους στο ανωτέρω σχήμα, όπως εξ αρχής τους διαβεβαίωνε, επιφυλλάσσεται δε για τη λήψη αποφάσεων για στοχευμένες δράσεις συμπαράστασης προς τους ανωτέρω συναδέλφους.