Σύνταξη καταλόγου δικηγόρων που επιθυμούν να παρέχουν νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.