Απασχόληση ασκουμένου δικηγόρου στον Δ.Σ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       

Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 30.9.2014.

 

 

           Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                            Χρήστος Ηρ. Ράπτης