Συνέδριο “Ενδυνάμωση του κράτους δικαίου”

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

διοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και

το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης συνέδριο με θέμα: “Η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα”. Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 27-28.3.2020 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα.e-mail: [email protected]

http://anti-corruption.law.auth.gr