Σύγκλιση ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδοα την Τετάρτη 11-1-2012

Σύγκλιση ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την Τετάρτη 11-1-2012 και ώρα 9 π.μ στα γραφεία του Δ.Σ.Α. με θέματα:
1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου “για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας
2. Δικηγορικές εταιρίες