ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 11 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

    Με την από 11.1.2012 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας αποφασίσθηκε:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΙΣ 16 ΚΑΙ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου περί Δικηγορικών Εταιρειών και των λοιπών μέτρων κατά των Δικηγόρων.

    Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ:

1. Συμπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (μόνο στα αυτόφωρα) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές – Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Προσωρινές διαταγές

 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Κατά την Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων στις 16 και 17.1.2012, το πλαίσιο χορήγησης αδειών για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ είναι:

Στα Πλημμελήματα:

Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2006 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2005 σε β΄ βαθμό).

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                             Χρήστος Ηρ. Ράπτης