ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 11.1.2012 ΜΕΧΡΙ 13.1.2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 10 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ 11.1.2012 ΜΕΧΡΙ 13.1.2012

    Σύμφωνα με την από 9.1.2012 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 11.1.2012 ΜΕΧΡΙ 13.1.2012

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου περί Δικηγορικών Εταιρειών και των Φορολογικών Μέτρων κατά των Δικηγόρων.

                Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡ. ΡΑΠΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ:

1. Συμπλήρωση ορίων προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (μόνο στα αυτόφωρα) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές – Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών
5. Προσωρινές διαταγές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Κατά την Πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από 11.1.2012 μέχρι 13.1.2012, το πλαίσιο χορήγησης αδειών για τις ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ είναι:

Στα Πλημμελήματα:

Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 1.1.2006 σε α΄ βαθμό και προ της 1.1.2005 σε β΄ βαθμό).

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                             Χρήστος Ηρ. Ράπτης