Συμπαράσταση στο αίτημα των Επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                   
Θεσσαλονίκη, 07 Ιουλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει ομόφωνα συμπαράσταση στο αίτημα των Επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης που διενεργήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 5223οικ/2-2-2009 (ΦΕΚ23/2-2-2009 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξης. Εκφράζει την αλληλεγγύη του και στηρίζει το δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα τους, όπως αυτό διατυπώθηκε στο από 18/05/2010 Υπόμνημα Επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ και συνηγορεί να γίνει δεκτό.

Συγκεκριμένα προτείνει:

 Με γραπτή απόφασή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παραμείνει ανοικτός ο πίνακας κατάταξης των 185 επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αρ. 5223οικ./2009 (Φ.Ε.Κ. 23/02.02.09, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) προκήρυξης του ειδικού γραπτού διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τεθεί σε ισχύ για άμεση και μελλοντική κάλυψη των υφιστάμενων κενών και μελλοντικών νέων -που τυχόν θα συσταθούν- οργανικών θέσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων μέχρι την πλήρη απορρόφηση όλων, και διενέργεια οποιουδήποτε νέου διαγωνισμού και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας για πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων – γραμματέων μόνον κατόπιν εξαντλήσεώς του πίνακα.

 


 

     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης       Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης