Συμπαράσταση στο αίτημα των διοριστέων κατηγορίας ΠΕ για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                   
Θεσσαλονίκη, 07 Ιουλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δηλώνει ομόφωνα συμπαράσταση στο αίτημα των διοριστέων κατηγορίας ΠΕ για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης που διενεργήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 5223 οικ/2-2-2009 (ΦΕΚ 23/2-2-2009 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξης. Εκφράζει την αλληλεγγύη του και στηρίζει το δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα τους, όπως αυτό διατυπώθηκε στο από 04/05/2010 Υπόμνημα διοριστέων κατηγορίας ΠΕ και συνηγορεί να γίνει δεκτό.

 

Συγκεκριμένα προτείνει:

 

  Tην εξαίρεση του τομέα της Δικαιοσύνης από την αναστολή των προσλήψεων και διορισμών, με σκοπό την άμεση πρόσληψη των διοριστέων της κατηγορίας ΠΕ, για τους οποίους έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού με τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού και των δύο κατηγοριών (ΠΕ & ΔΕ)

 


 

     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης       Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης