Σημαντικότερες προσεχείς συνεδριάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επισυνάπτουμε τις σημαντικότερες προσεχείς συνεδριάσεις του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατίθεται στην ιστοσελίδα CURIA

 

Δικαστικές διακοπές: την εβδομάδα 27/10 με 2/11 δεν θα διεξαχθούν συνεδριάσεις.

 

Συνημμένα αρχεία: