ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
 
Οδηγίες προς τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα εκτελέσουν καθήκοντα στην Α’ και Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης
Σχετικά με τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής για όλες τις εκλογικές διαδικασίες (Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές-Κοινοτικές) και ειδικότερα για τη συμπλήρωση του «Πρακτικού νο 2» ισχύουν τα εξής :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ekloges.ypes.gr έχουν αναρτηθεί τα βιβλία Εφορευτικής Επιτροπής  μεταξύ των οποίων και το Πρακτικό νο 2 προσυμπληρωμένα τόσο με τα ονόματα των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων για όλα τα τμήματα της Επικράτειας. Για την ορθή χρήση αυτών οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι έχουν τις παρακάτω δύο δυνατότητες : 
Είτε να εκτυπώσουν  τις σελίδες που αφορούν το εκλογικό τμήμα τους και τις επικολλήσουν στις αντίστοιχες σελίδες του Βιβλίου Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής  και συγκεκριμένα σε όλα τα αντίγραφα από το Πρακτικό νο 2  
Είτε να τις εκτυπώσουν  και να τις συρράψουν σε τόσα αυτοτελή αντίγραφα όσα απαιτούνται, θέτοντας ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενωτικές σφραγίδες της Εφορευτικής Επιτροπής  στο δημιουργούμενο αντίγραφο  του Πρακτικού νο 2 μεταξύ όλων των φύλλων αυτού . Σε κάθε δημιουργούμενο αντίγραφο προστίθενται μπροστά και  οι δύο πρώτες σελίδες κάθε αντιγράφου από το Πρακτικό νο 2 που δεν έχουν αναρτηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.Αυτονόητο είναι ότι όλα τα δημιουργούμενα αντίγραφα κλείνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ,το γραμματέα και τους αντιπροσώπους των συνδυασμών.  Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για το αντίγραφο του Πρακτικού νο 2 που προορίζεται για το Πρωτοδικείο 
Η αυτή ως άνω διπλή δυνατότητα ισχύει και για τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών και Υποψηφίων 
Σε περίπτωση επιλογής από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο της πρώτης δυνατότητας επικόλλησης των εκτυπωμένων σελίδων στα  Βιβλία,  εφιστάται η προσοχή στο να μην επικαλύπτεται η υφιστάμενη σφραγίδα .