Σεμινάριο Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Επιστημόνων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι η ΠΕΦΕ (Πανελλήνια Ενωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων) διοργανώνει σεμινάρια με τη συνημμένη θεματολογία: