Νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με την καταστροφή σχετικών έτους 2013 του Πρωτοδικειου Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν ενεργειών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και συνεννόησης με το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης παρατείνεται ο χρόνος καταστροφής των σχετικών του Πρωτοδικείου του έτους 2013 μέχρι και την 15/9/2014.