Τριωρες στάσεις εργασίας της ΟΣΥΕ

Τρίωρες στάσεις εργασίας της Ο.Σ.Υ.Ε. για την Πέμπτη 26/06/2014, Παρασκευή 27/06/2014, Δευτέρα 30/06/2014, Τρίτη 01/07/2014 απο τις 08.00 ως τις 11.00 και απο 15.00-18.00

Ακολουθεί το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: