Σεμινάριο για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος «SAFE HARBOR» διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679. Το σεμινάριο επιχορηγείται από το Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους και έχει ως στόχο να ενημερωθούν διεξοδικά και σε βάθος για το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις αλλαγές που αυτό επιφέρει καθώς και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν οι δικηγόροι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 21 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στον «Κήπο – Σεμινάρια» (Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη) στις 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου 2020. Ως εκπαιδευτές, θα συμμετέχουν καταξιωμένοι εκπρόσωποι του δικηγορικού και νομικού κόσμου και ειδικοί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί ενημερωτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου, εφόσον παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο.

Για την εγγραφή στο σεμινάριο παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα: https://forms.gle/ZYs4i3tocuSMzk5w8

Πρόγραμμα σεμιναρίου: http://kepka.org/images/stories/kepka/Safe_Harbor_Agenda.pdf

Το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως.

Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν αλλά θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Δραγατσίκα, 2310233333, 2310269449, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 14:30.