ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( Α’ ΚΥΚΛΟΣ)

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( Α’ ΚΥΚΛΟΣ)

 

13-25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ)

dsth.mediationcommittee@gmail.com

Συνημμένα αρχεία: