Ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ.Θ. για έκδοση αποφάσεων με SMS

Ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ.Θ. για έκδοση αποφάσεων με SMS

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε πιλοτικά την ενημέρωση των μελών του με sms για αποφάσεις που θα εκδίδονται από τα δικαστήρια και αφορούν το συγκεκριμένο δικηγόρο.

Για να γίνει η ενημέρωση με sms θα πρέπει οι συνάδελφοι – μέλη του Δ.Σ.Θ. να προσέξουν δύο σημαντικά στοιχεία.

  1. Θα πρέπει να είναι δηλωμένο το κινητό του δικηγόρου στο μητρώο του Δ.Σ.Θ. Για να ελεγχθεί αν το τηλέφωνο είναι δηλωμένο στο μητρώο του Δ.Σ.Θ. μπορείτε να δείτε αν το κινητό σας εμφανίζεται στον έντυπο κατάλογο του Δ.Σ.Θ. (2018) σαν τηλέφωνο καταχωρημένο στο γραφείο του Δ.Σ.Θ. Αν το τηλέφωνο δεν εμφανίζεται στον έντυπο κατάλογο του Δ.Σ.Θ. ή είναι καταχωρημένο σαν τηλέφωνο σπιτιού, παρακαλούμε να κάνετε μία αίτηση αλλαγής στοιχείων στο πρωτόκολλο του Δ.Σ.Θ. (Γραφείο 8). Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση των κινητών σας απευθυνθείτε στο μητρώο του Δ.Σ.Θ. (Γραφείο 9)
  2. Αρκετά δικαστήρια δεν καταχωρούν τα Α.Μ. των δικηγόρων στην έκδοση των αποφάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικηγόροι δεν θα ενημερωθούν με το σύστημα αποστολής sms που έχει δημιουργήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για τα μέλη του, εκτός και αν ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
  • Στην ιστοσελίδα www.dsth.gr συνδεόμαστε με τους κωδικούς μας. Έτσι αφού πληκτρολογήσουμε www.dsth.gr πηγαίνουμε στην επιλογή Σύνδεση Χρηστών (κάτω δεξιά στην σελίδα) και πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουμε (Αν δεν υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης απευθυνθείτε στην μηχανογράφηση του Δ.Σ.Θ. γραφείο 435).
  • Μετά την σύνδεση επιλέγουμε eΥπηρεσίες – Αποφάσεις Εκθέματα. (Προσοχή! Αν δεν έχουμε συνδεθεί, δεν εμφανίζεται η επιλογή Αποφάσεις Εκθέματα στο μενού eΥπηρεσίες).
  • Επιλέγουμε Υποβολή Αιτήματος ενημέρωσης για αποφάσεις
  • Εισάγουμε τα Στοιχεία του Δικαστηρίου, τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης και το έτος κατάθεσης, για την υπόθεση που θέλουμε να ενημερωθούμε με sms.
  • Πατούμε το πλήκτρο καταχώρηση

 

          Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                 Πέτρος Ε. Σαμαράς