Σ.Τ.Ε. Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2015

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                         Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Αρ. Πρωτ.: οικ. 23

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα:  Ανάληψη σχετικών εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής των δικογραφιών των αποφάσεων έτους 2015

            Εν όψει της μετακίνησης – καταστροφής από το Αρχείο του Δικαστηρίου των δικογραφιών των αποφάσεων του έτους 2015 (παρ. 2 του άρθρου 63 του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση 19/21.5.2013 της Ολομέλειας, σε Συμβούλιο, ΦΕΚ 2462/1.10.2013, τ. Β, και παρ. 3 του ίδιου άρθρου, του ως άνω Κανονισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 7α/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε Συμβούλιο, ΦΕΚ 2490/18.9.2014 τ. Β΄), καλούνται οι διάδικοι να αναλάβουν κάθε σχετικό τους έγγραφο ή να λάβουν αντίγραφα δικογράφων από τις παραπάνω δικογραφίες μέχρι την 31η Αυγούστου 2021.