Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 9/2021 για τον προσδιορισμό των υπερχρεωμένων

Σε συνέχεια της από 28.1.2021 ανακοίνωσης σχετικά με το αίτημα του ΔΣΘ προς το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για εκ νέου προσδιορισμό των υποθέσεων υπερχρεωμένων πριν τις 15.6.2021, σας γνωστοποιούμε την από 29.1.2021 με αριθμό 9/2021 απόφασή του.