ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και συνάντησης του Προέδρου του ΔΣΘ με το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, όσες υποθέσεις υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και προστασίας κατοικίας δεν συζητήθηκαν εντός του Ιανουαρίου του 2021 και επαναπροσδιορίστηκαν σε δικασίμους μετά τις 15.6.2021, θα προσδιοριστούν εκ νέου σε δικάσιμο πριν τις 15.6.2021. Ο ΔΣΘ εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου στο παραπάνω αίτημά του, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά πινάκια είναι ήδη ιδιαιτέρως επιβαρυμένα.

Θεσσαλονίκη, 28.1.2021

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΤΟΧΗΝΑΣ                         ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ