Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης από 17.5.2023 έως 26.5.2023 λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21.5.2023

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: