Ρύθμιση 120 δόσεων. Καταληκτική ημερομηνία 30.09.2019

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις οδηγίες ρύθμισης 120 δόσεων από τον Ανδρέα Κουτσολάμπρο.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την παρουσίαση της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 24.09.2019